پنجشنبه 1 آبان 1393   19:15:38
ساختار اداره کل
خدمات الکترونیکی
آمار و اطلاع رسانی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را براورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


شعار روز جهانی استاندارد (14 اکتبر 2014):

   ****استانداردها، تراز کننده میدان رقابت ****

ایام هفته استاندارد(14اکتبر2014) 16مهر:استاندارد،کودک وایمنی17مهر:استانداردوارتباطات18مهر:استانداردواقتصادمقاومتی19مهر:استاندارد،صنعت وکیفیت20مهر:استانداردومحیط زیست21مهر:استاندارد،اقتصادوفرهنگ،باعزم ملی ومدیریت جهادی22مهر:استانداردها،ترازکننده میدان رقابت
شهروندان همدانی هنگام خرید فیلتر روغن و فیلترهوای خودرو به نشان استاندارد توجه کنند
مدیر کل استاندارد استان همدان:
صحت عملکرد وسایل سنجش بار در فرودگاه همدان تایید شد
پیام روز جهانی استاندارد (14 اکتبر 2014):
“آرامش و امید”  هفته دولت گرامی باد
مدیر کل استاندارداستان همدان:
مدیر کل استاندارد استان همدان:
مدیر کل استاندارد استان همدان:
در تیر ماه سالجاری صورت پذیرفت:
مدیر کل استاندارد استان همدان:
تحقق پیام سال و اقتصاد مقاومتی با اجرای ماده 14 قانون قاچاق
مدیرکل استاندارد استان همدان:
مدیر کل استاندارد استان همدان:
در تیر ماه سالجاری صورت گرفت:
معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندار استان همدان:
در تیر ماه سال جاری صورت گرفت:
 
 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی   
سایر پیوندها  
                                                                                                                        
                                                                                                                          
گزارش تصویری

رويدادها

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (ISIRIGuest)


Powered By Sigma ITID.